ĐỘI HÌNH

ĐỘI HÌNH

Chúng tôi luôn chào đón bạn gia nhập Harley-Davidson® of Saigon

Đội Ngũ Quản Lý

David John Archibald

Tổng Giám Đốc

David John Archibald

+84 (0) 2854 112 122
david_john@harleysaigon.vn

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Quản Lý Văn Phòng

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

+84 (0) 2854 112 122
tram_nguyen@harleysaigon.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Thu Hương

+84 (0) 2854 112 122
huong.nguyen@alnaboodah.com

Đội Ngũ Bán Hàng

Lê Duy Lực

Giám Đốc Bán Hàng

Lê Duy Lực

+84.989.759.136
luc_le@harleysaigon.vn

Nguyễn Văn Khôi

Chuyên Viên Bán Hàng

Nguyễn Văn Khôi

+84.973.878.768
khoi_nguyen@harleysaigon.vn

Lê Nguyễn Quang Thịnh

Chuyên Viên Bán Hàng

Lê Nguyễn Quang Thịnh

+84.932.027.797
thinh_le@harleysaigon.vn

Dương Quang Vinh

Cố Vấn Tài Chính và Bảo Hiểm

Dương Quang Vinh

+84.946.858.587
vinh_duong@harleysaigon.vn

Nguyễn Đặng Cao Kỳ

Chuyên Viên Bán Hàng

Nguyễn Đặng Cao Kỳ

+84.909.9577.38
ky_nguyen@harleysaigon.vn

Nguyễn Kiều Phương My

Trợ Lý Kinh Doanh

Nguyễn Kiều Phương My

028 - 5411.0708 - Ext. 122
my_nguyen@harleysaigon.vn

Nguyễn Việt Hùng

Chuyên Viên Bán Hàng

Nguyễn Việt Hùng

+ 84 902 712 999
hung_nguyen@harleysaigon.vn

Lê Hoàng Quân

Chuyên Viên Bán Hàng

Lê Hoàng Quân

+84.944.125.085
quan_le@harleysaigon.vn

Phòng Dịch Vụ và Bảo Dưỡng

Lê Thắng

Trưởng phòng dịch vụ

Lê Thắng

(028) 54 112 122 - ext 104
thang_le@harleysaigon.vn

Nguyễn Minh Phương Nam

Cố Vấn Dịch Vụ

Nguyễn Minh Phương Nam

+84 919 534 589
service@harleysaigon.vn

Võ Ngọc Thủy Tiên

Cố Vấn Dịch Vụ

Võ Ngọc Thủy Tiên

+84 919 534 589
service@harleysaigon.vn

Vũ Đức Tuấn Khanh

Kĩ Thuật Viên

Vũ Đức Tuấn Khanh

tuankhanh_vu@harleysaigon.vn

Lê Nhất Duy

Trợ Lý Kĩ Thuật Viên

Lê Nhất Duy

duy_le@harleysaigon.vn

Nguyễn Lê Duy Anh

Kỹ Thuật Viên

Nguyễn Lê Duy Anh

anh_nguyen@harleysaigon.vn

Phan Minh Nhật

Trợ Lý Kĩ Thuật Viên

Phan Minh Nhật

nhat_phan@harleysaigon.vn

Nguyễn Văn Hiệp

Trợ Lý Kĩ Thuật Viên

Nguyễn Văn Hiệp

hiep_nguyen@harleysaigon.vn

Văn Trọng Nghĩa

Trợ Lý Kĩ Thuật Viên

Văn Trọng Nghĩa

Bộ Phận Thời Trang

Trương Thị Phương Thi

Giám sát bán hàng

Trương Thị Phương Thi

thi_truong@harleysaigon.vn

Bộ Phận Phụ Tùng & Phụ Kiện

Phạm Phước Phong

Trưởng BP Phụ Tùng & Phụ Kiện

Phạm Phước Phong

phong_pham@harleysaigon.vn

Đặng Công Minh

Chuyên Viên Bán Phụ Tùng

Đặng Công Minh

+84.937.230.643
minh_dang@harleysaigon.vn

Trương Vũ Hồng Phú

Chuyên Viên Kho Phụ Tùng & Phụ Kiện

Trương Vũ Hồng Phú

phu_truong@harleysaigon.vn

Đội Ngũ Marketing

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giám Sát Marketing

Nguyễn Thị Huyền Trang

trang_nguyen@harleysaigon.vn

Văn Thị Hương

Giám Sát Marketing

Văn Thị Hương

huong_van@harleysaigon.vn


Hiện chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các cá nhân tham gia, chia sẻ niềm đam mê và giao kết chung. Nếu bạn quan tâm, vui lòng tiên hệ với chúng tôi