ĐỘI HÌNH

ĐỘI HÌNH

Chúng tôi luôn chào đón bạn gia nhập Harley-Davidson® of Saigon

Management Team

Mr. David Archibald

General Manager

Mr. David Archibald

+84 (0) 854 112 122
david_john@harleysaigon.vn

Ilgmars Valts

National Operations Manager

Ilgmars Valts

+84 (0) 854 112 122
ilgmars_valts@harleysaigon.vn

Sales team

Linh Kieu

Sales Executive

Linh Kieu

+84.908.942.822
linh_kieu@harleysaigon.vn

Khoi Nguyen

Sales Executive

Khoi Nguyen

+84.973.878.768
khoi_nguyen@harleysaigon.vn

Thinh Le

Sales Executive

Thinh Le

+84.932.027.797
thinh_le@harleysaigon.vn

Hoa Nguyen

Sales Executive

Hoa Nguyen

+84.903.933.880
hoa_nguyen@harleysaigon.vn

Vinh Duong

Finance and Insurance Consultant

Vinh Duong

+84.946.858.587
vinh_duong@harleysaigon.vn

Service team

Nam Nguyen

Service Consultant

Nam Nguyen

+84 919 534 589
service@harleysaigon.vn

Tien Nguyen

Service Consultant

Tien Nguyen

+84 919 534 589
service@harleysaigon.vn

Nguyen Nguyen

Technician

Nguyen Nguyen

Anh Nguyen

Technician

Anh Nguyen

Khanh Vu

Technician

Khanh Vu

Duy Le

Technician Assistant

Duy Le


Hiện chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các cá nhân tham gia, chia sẻ niềm đam mê và giao kết chung. Nếu bạn quan tâm, vui lòng tiên hệ với chúng tôi